advert

Historia

Historia

Orkiestra z Chludowa na stałe wrosła w krajobraz wiejskich uroczystości.Bez niej nie można już sobie wyobrazić ko­ścielnej procesji czy obchodów strażac­kiego święta. Towarzyszy ona miesz­kańcom Chludowa już ponad pół wieku.
Początki orkiestry sięgają czasów po­wojennych. Powstała ona w roku 1946 z inicjatywy ówczesnego proboszcza Chludowa ks. Jana Chodzidły oraz orga­nisty i kapelmistrza w jednej osobie – Tadeusza Kubiaka, który opiekował się nią aż do swojej śmierci, do roku 1980. Pierwszy skład orkiestry tworzyło 9 osób, a byli to: Marian Ogrodowicz, Syl­win Gramsch, Stanisław Gramsch, Władysław Gramsch, Eugeniusz Gramsch, Bolesław Sobczak, Zenon Karaczewski, Stanisław Suchorowski i Mirosław Bie­licki. Zwerbowani przez pana Kubiaka pod jego okiem uczyli się nut, grali pier­wsze gamy, poznawali instrumenty, któ­re w większości z parafialnych pienię­dzy zakupił ks. Chodzidło. Próby, na które przychodzić zaczęło coraz więcej osób, odbywały się nawet codziennie. Efektem tego były coraz częstsze i coraz lepsze występy na wszystkich ważnych uroczystościach kościelnych. Czasem muzycy grali i podczas świąt państwowych, nigdy jednak ks. Chodzidło nie przystał na to, by orkiestra – tak jak tego chciały ówczesne władze – stała się oficjalnym zespołem gminnym. Obawiał się on bowiem, iż wtedy muzycy nie mogliby występować w kościele.

Rok 1948 przyniósł rozwiązanie wszystkich stowarzyszeń i organizacji kościelnych, więc i orkiestra powinna była zamilknąć. Tak się jednak nie stało. W latach 1948-55 funkcjonowała ona nadal, choć nie do końca – według obowiązujących rozporządzeń – legalnie. Te półoficjalne występy odbywały się już tylko w kościele.
Po śmierci Tadeusza Kubiaka przez pewien czas (do roku 1991) zespołem kierował Stanisław Gramsch. Kiedy jednak wyjechał on za granicę orkiestra zaczęła się rozpadać, co najdotkliwiej odczuli parafianie z Chludowa. Przez prawie rok trwały poszukiwania kapelmistrza. Tak ten okres wspomina Zbigniew Hącia – radny Gminy Suchy Las I miłośnik naszej orkiestry:

“W 1989 roku kiedy zostałem wybrany sołtysem Chludowa ta orkiestra zamierała. Dyrygent, Pan Kubiak, zmarł i nie było komu nią pokierować. Rezultat był taki, że zabiegałem u Wójta Gminy, wówczas Pana Tychowskiego, o to, żeby znalazły się pieniądze na jej prowadzenia. Taką jej dobrą duszą był ówczesny sekretarz Gminy – Marek Woźniak – obecnie Marszałek województwa Wielkopolskiego. Po pewnym czasie Urszula Habrych – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – otrzymała polecenie żeby poszukać dla naszej orkiestry dyrygenta. Został nim Pan Ignacy Bień”                       .

Nowy kapelmistrz podjął wyzwanie zaopiekowania się Chludowskimi muzykami. Po naborze młodych ludzi – tak jak to robił przed laty Tadeusz Kubiak – uczył nut, wprowadzał w świat dźwięków. Orkiestra liczyła 26 osób, z czego połowę stanowili strażacy z miejscowej jednostki straży pożarnej. Dzięki pomocy finansowej Rady Sołeckiej i Ośrodka Kultury, kapelmistrz zakupił nowe instrumenty, a stare częściowo zostały odnowione. Próby zaczęły się odbywać raz w tygodniu (w poniedziałek), jednakże wraz z przybywaniem młodych muzyków, z orkiestry zaczęli odchodzić z różnych przyczyn jej starsi członkowie, a także spora część tych najmłodszych, u których gra w orkiestrze była tylko krótkim epizodem.

Pod koniec roku 2007 zmienił się „nieformalny” zarząd orkiestry na młodszy, który będzie miał werwę do dalszego rozwoju. W kolejnych dwóch latach przybyło kilku młodych muzyków, ale to było za mało. Zaczęto szukać nowego kapelmistrza i tu znów z pomocą przyszła kierownik Ośrodka Kultury p. Urszula Habrych. Z obecnym kapelmistrzem p. Ignacym Bieniem, który pracował od 1992 roku, zakończono współpracę z końcem 2010 roku.

W styczniu 2011 roku nowym kapelmistrzem został Krzysztof Żeleśkiewicz, który postawił sobie za zadanie wprowadzenie jakby drugiej części orkiestry, czyli instrumentów dętych drewnianych. Dyrygent chludowskiego zespołu wybiega myślami w przyszłość, ma bowiem świadomość, że orkiestrę buduje się przez lata, a nie przez kilka czy kilkanaście miesięcy. We wrześniu 2011 roku orkiestra stała się stowarzyszeniem, co umożliwi pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a co za tym idzie, dalszy rozwój. Pod batutą Krzysztofa Żeleśkiewicza próby odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w czwartki po trzy godziny, w niedawno rozbudowanej sali w remizie OSP Chludowo.W październiku 2016 roku orkiestra obchodziła jubileusz 70lecia, a wraz z nią najstarszy stażem w orkiestrze p. Stanisław Kornaś, który gra nieprzerwanie od 60 lat, p. Jerzy Stepka od 56 lat i p. Adam Kaczmarek z 51 letnim stażem w orkiestrze, albowiem występy, czy spotkania na próbach, to dla większości muzyków nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu ale i pewien sposób na życie.