Historia orkiestry

ks. Jan Chodzidło

Nasze początki

Początki Orkiestry Dętej z Chludowa sięgają czasów powojennych, jej powstanie datuje się na rok 1946.
Naszą wieloletnią tradycję zawdzięczamy inicjatywie
ks. Jana Chodzidły oraz organisty Tadeusza Kubiaka.
Organista okazał się również świetnym kapelmistrzem i swoją orkiestrą opiekował się aż do swojej śmierci w 1980 roku.

    Pierwszy skład orkiestry tworzyło jedynie 9 osób, a byli to: Marian Ogrodowicz, Sylwin Gramsch, Stanisław Gramsch, Władysław Gramsch, Eugeniusz Gramsch, Bolesław Sobczak, Zenon Karaczewski, Stanisław Suchorowski i Mirosław Bielicki.
   Razem uczyli się nut, grali pierwsze gamy i poznawali instrumenty, które w większości kupił proboszcz z parafialnych pieniędzy. Po wielu godzinach ćwiczeń i prób zaczęli dawać coraz częstsze i lepsze koncerty. W pewnym momencie orkiestra występowała na wszystkich ważnych uroczystościach kościelnych.
   Czasem muzycy grali również podczas świąt państwowych, jednak ks. Chodzidło nigdy nie przystał na to, by orkiestra – tak jak tego chciały ówczesne władze – stała się oficjalnym zespołem gminnym. Obawiał się, że wtedy muzycy nie mogliby występować w kościele. 

   W 1948r. rozwiązano wszystkie stowarzyszenia i organizacje kościelne, więc i orkiestra powinna była wtedy zamilknąć. Tak się jednak nie stało, w latach 1948 – 1955 funkcjonowała nadal, choć według obowiązujących rozporządzeń nielegalnie.
Te półoficjalne występy odbywały się już tylko w kościele.

         Po śmierci Tadeusza Kubiaka obowiązki kapelmistrza objął Stanisław Gramsch. Ten jednak wyjechał  za granicę w 1989 roku, wtedy orkiestra zaczęła się rozpadać, co najdotkliwiej odczuli parafianie z Chludowa. Do 1991 roku obowiązki kapelmistrza przejął Stanisław Kornaś, dzięki któremu udało się zatrzymać muzyków i nie doprowadzić do rozwiązania orkiestry.
   W kolejnych latach pełnił również obowiązki kierownika u boku nowego kapelmistrza.

Zbigniew Hącia – radny Gminy Suchy Las i miłośnik naszej orkiestry wspomina to tak:

W 1989 roku, kiedy zostałem wybrany sołtysem Chludowa ta orkiestra zamierała. Dyrygent, Pan Kubiak, zmarł i nie było komu nią pokierować. Rezultat był taki, że zabiegałem
u Wójta Gminy, wówczas Pana Tychowskiego o to, żeby znalazły się pieniądze na jej prowadzenia. Taką jej dobrą duszą był ówczesny sekretarz Gminy – Marek Woźniak – obecnie Marszałek województwa Wielkopolskiego. Po pewnym czasie Urszula Habrych – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury –  została poproszona o pomoc w znalezieniu dla naszej orkiestry dyrygenta. Został nim Pan Ignacy Bień.

     Nowy kapelmistrz zdecydował się na przyjęcie do orkiestry młodych ludzi i tak, jak to robił przed laty Tadeusz Kubiak – uczył nut, wprowadzał  w  świat  dźwięków.  Orkiestra  liczyła  26  osób,  z czego połowę stanowili strażacy z miejscowej jednostki straży pożarnej.   

     Pod koniec 2007 roku powołał się nieformalny zarząd orkiestry, który chciał spojrzeć na orkiestrę w nowy sposób.        W tym czasie do orkiestry dołączyło kilku młodych muzyków, to jednak było niewystarczające.  Urszula Habrych po raz kolejny zdecydowała się pomóc orkiestrze i znaleźć nowego kapelmistrza. W 2010 roku zakończono współpracę z  Ignacym Bieniem, który pracował od roku 1992.

        W styczniu 2011 roku nowym kapelmistrzem został Krzysztof Żeleśkiewicz, a już we wrześniu orkiestra stała się stowarzyszeniem, co umożliwiło pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a co za tym idzie  – rozwój.
       Nowy kapelmistrz nieprzerwanie działa do dziś. Od początku stawia na kształcenie dzieci, młodzieży i wszystkich miłośników muzyki. Rozpoczął poszerzanie edukacji o instrumentarium  którego wcześniej brakowało. W orkiestrze pojawiły się m.in. flety, klarnety i waltornie.

      W październiku 2016r. orkiestra obchodziła jubileusz 70 lecia, a wraz z nią najstarszy stażem muzyk Stanisław Kornaś, który gra nieprzerwanie od 1956 roku,  Jerzy Stepka od 1961 roku i Adam Kaczmarek od 1966 roku. Dla muzyków występy, czy spotkania na próbach,  to  nie  tylko  sposób  na  spędzenie  wolnego  czasu ale i sposób na życie

Tadeusz Kubiak
Stanisław Gramsch
Stanisław Kornaś
Ignacy Bień

Kapelmistrzowie i kierownicy orkiestry

  • Created with Lunacy 1946 – Inicjator i założyciel Orkiestry – ks. Jan Chodzidło
  • Created with Lunacy 1946 -1980 – Tadeusz KUBIAK – kapelmistrz i założyciel Orkiestry
  • Created with Lunacy 1980 – 1989 Stanisław GRAMSCH - kapelmistrz
  • Created with Lunacy 1989– 1992/2007 Stanisław KORNAŚ kapelmistrz/ kierownik orkiestry
  • Created with Lunacy 1992 – 2010 Ignacy BIEŃ - kapelmistrz
  • Created with Lunacy 2011 - nadal Krzysztof ŻELEŚKIEWICZ – kapelmistrz

Prezesi Stowarzyszenia

  • Created with Lunacy 2011 -2014 Leszek Bednarek
  • Created with Lunacy 2014 – 2017 Grzegorz Warzybok
  • Created with Lunacy 2017 – obecnie Michał Wojtyna

Sprawdź najbliższe wydarzenia z naszym udziałem!